Welkom bij Maas Psychologen!

Maas Psychologen is een kleinschalige psychologenpraktijk voor jongeren (12+) en volwassenen in Rotterdam. In onze praktijk kunt u bij ons terecht voor individuele gesprekken.
Daarnaast bieden wij ook gezins- en relatiegesprekken aan.
Lees meer over ons, onze manier van werken en onze tarieven.

Onze praktijk heeft regelmatig plek voor nieuwe cliënten! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft.

LET OP: Vanaf 1 maart 2023 is onze praktijk gevestigd in Gezondheidscentrum Middelland Klik hier voor meer info.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij helpen jongeren en volwassenen met de volgende klachten of problemen:

 • Depressie of somberheid
 • Levensvragen of identiteitsproblematiek
 • Faalangst of onzekerheid
 • Burn-out
 • Rouwverwerking en aanpassingsproblematiek
 • Angst- en paniekklachten
 • Traumaverwerking

Misschien staan uw klachten hier niet tussen, maar merkt u wel dat u niet goed in uw vel zit of loopt het momenteel niet lekker in uw leven. Ook dan kunt u zich bij ons aanmelden.

U kunt zich ook als gezin of als stel bij ons aanmelden. Wij hebben dan een gezamenlijk intakegesprek, waarna wij een voorstel zullen doen voor het vervolg.

Bij Maas Psychologen kunt u niet terecht als er sprake is van een acute crisissituatie. Zoek in dat geval directe hulp via uw huisarts.

Over ons

Wij zijn Maas Psychologen gestart vanuit de wens om onze ervaring en expertise als behandelaars in te kunnen zetten in de kleinschalige setting van een eigen praktijk. Daarnaast werken wij beiden voor een bureau dat onafhankelijk psychodiagnostisch onderzoek uitvoert bij ouders en kinderen in complexe gezinssituaties. Iedere behandeling wordt bij ons op maat gemaakt en sluit aan bij wie u bent en wat uw hulpvraag is.

Marjolein Visser, GZ-psycholoog

Ik ben Marjolein Visser (41), GZ-psycholoog. Ik heb ruime ervaring binnen de ggz met zowel diagnostiek als behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende psychische klachten.

Als therapeut help ik u graag om inzicht te krijgen in uw situatie en de klachten die u heeft, zodat u hier anders naar kan gaan kijken, er anders mee om kan gaan en er minder last van hebt.

Marjolein Visser

Dit doe ik met tact en inlevingsvermogen, gecombineerd met heldere analyses en de nodige humor en relativering. Ik maak gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, cliëntgerichte psychotherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Beroepsverenigingen en kwaliteitsregister

Ingeschreven in het BIG-register als GZ-psycholoog. BIG nummer: 09915237525
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP).

Jan van Wessel, psycholoog

Mijn naam is Jan van Wessel (53). Naast het geven van psychotherapie bij Maas Psychologen, werk ik als coach bij Maas Coaching. Ik heb veel ervaring opgedaan binnen de specialistische ggz (2e en 3e lijn), crisisopvang en jeugdzorg, waar ik zowel behandeling als diagnostiek deed.

U zult mij leren kennen als een ervaren, betrokken, sensitieve professional, die cliënten met een open houding tegemoet treedt en goed kan luisteren en analyseren.

Jan van Wessel

Mijn hart ligt bij de inzichtgevende therapie, schematherapie en psychodynamische therapie. Als therapeut help ik door uw klachten en de herkomst daarvan helder te krijgen. Een van de doelen van therapie is, anders om te leren gaan met de omstandigheden. Daarnaast zijn de gesprekken gericht op het vergroten van uw zelfinzicht. De behandeling is soms ook praktisch van aard; zo probeer ik samen met u de consequenties van (nieuwe) inzichten te vertalen naar uw leefsituatie.

Ik ben afgestudeerd als doctorandus in de Klinische- en Gezondheidspsychologie. Daarnaast heb ik de HBO-opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Kunstacademie afgerond. Ik volg jaarlijks bijscholing in actuele wetenschappelijke kennis.

Beroepsverenigingen en kwaliteitsregister

Ik sta ingeschreven bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) als universitair geschoold psycholoog. Verder voldoe ik aan alle voorwaarden die de overheid stelt binnen de wet Wkkgz.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Het Kwaliteitsstatuut kunt u hier downloaden.

Privacyregelement

Maas Psychologen hecht belang aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In onze privacyrichtlijnen leest u hier meer over.

Hoe werken wij?

Doorgaans kunt u na aanmelding snel terecht voor een eerste gesprek. In dit intakegesprek bespreken we waar u last van hebt, wat uw situatie is en wat u hoopt te bereiken.
Binnen onze praktijk proberen we in principe iedereen te helpen, maar het komt soms voor dat klachten dermate specifiek zijn, dat u op een andere plek beter geholpen kunt worden. In dat geval zullen wij dat aangeven en met u meedenken waar u beter terecht kunt.
Een belangrijk doel van onze gesprekken is, dat u weer meer perspectief ziet in uw leven. De eerste stap hebt u al gezet, door hier te zoeken naar hulp voor uzelf.

Hoe lang duurt een behandeltraject?

Omdat ieder mens anders is en daarmee ook iedere klacht, is het lastig om vooraf het precieze aantal sessies te noemen dat u nodig heeft. De ene persoon zal al geholpen zijn met vijf gesprekken, terwijl de ander meer gesprekken nodig heeft. Na de intake maken wij een inschatting van de verwachtte duur. We evalueren regelmatig hoe het met u gaat, of u tevreden bent over het verloop en of u dichterbij uw doel komt gedurende de behandeling.

Wat mag u van ons verwachten?

Kenmerkend voor onze manier van werken is dat wij:

 • Aansluiten bij wat u nodig heeft.
  Vanzelfsprekend staat bij ons de cliënt centraal. Wij vinden daarom de werkrelatie met u erg belangrijk. Een essentieel onderdeel hierin is vertrouwen. Soms duurt het even voor een cliënt zich veilig genoeg voelt, om zich kwetsbaar op te stellen. Dit is normaal en wij hebben er alle begrip voor dat dit soms tijd kost.

 • Invoelend en respectvol zijn, maar ook eerlijk reageren op wat u zegt, denkt of voelt.
  Wij snappen dat gesprekken met ons, soms pijnlijk of confronterend kunnen zijn. Echter, wij zullen altijd respectvol met u omgaan en aansluiten bij het tempo waarbij u zich comfortabel en veilig voelt.

 • Werken vanuit wetenschappelijke grondslag.
  Als psycholoog vinden wij het belangrijk in de behandeling gebruik te maken van instrumenten en methodieken, waarvan klinisch-wetenschappelijk is aangetoond (‘good clinical practice’) dat deze het beste helpen.

Behandeling via beeldbellen

Bij Maas Psychologen passen wij soms tevens beeldbellen toe binnen onze behandeltrajecten. Beeldbellen is een vorm van e-Health waarbij er sprake is van online face-to-face contact tussen u en ons. Het is een locatie-onafhankelijke manier van contact, bijvoorbeeld voor mensen die op reis zijn of door ziekte niet in staat om het huis uit te gaan. Beeldbellen doen wij natuurlijk alleen als u daar prijs op stelt. Wij hebben zelf een sterke voorkeur om therapiegesprekken in onze praktijk te voeren.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u uiterlijk 24 uur van te voren uw afspraak annuleert of verzet. Bij het niet verschijnen, of het te laat annuleren van uw afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Afspraken kunnen per mail, telefonisch (tijdens kantooruren) of per WhatsApp gedaan worden. U kunt ook inspreken op onze voicemail. Annuleringen voor een afspraak op maandag moeten uiterlijk vrijdagochtend 9.00 uur (voor het weekend) doorgegeven worden.

Visie

Als mensen ontwikkelen wij ons zelf aan de hand van onze erfelijke aanleg, ons karakter en alle ervaringen die we van jongs af aan opdoen in onze omgeving en in het contact met belangrijke anderen. De wisselwerking tussen ons karakter en ervaringen vormt ons als persoon, onze kijk op onszelf en op anderen, maar ook hoe we de gebeurtenissen in ons leven waarnemen, beleven en hoe we ermee omgaan.

Daarnaast hebben we allemaal onze sterke kanten en onze kwetsbare kanten, zoals bepaalde eigenschappen waar we teveel of juist te weinig van hebben, onhandig gedrag waarmee je jezelf of je naasten niet gelukkig maakt, of negatieve ideeën over jezelf waarmee je jezelf belemmert. Soms is de balans tussen je sterke en kwetsbare kanten verstoord, doordat wat er in je leven gebeurt en weet je niet goed hoe je hiermee om kan gaan.

Wij helpen onze cliënten als individu hun eigen gedrag begrijpen, met als doel dat zij daarmee zelf veranderen, ook al kost dit tijd en is dit soms moeilijk. De ervaring leert dat naarmate de oorzaak van psychische klachten ‘dieper’ zit, het langer duurt voordat iemand wezenlijk merkbaar en voelbaar verschil zal ervaren. Daarentegen, veel van onze cliënten merken ook dat er vaak al na een paar gesprekken dingen positief veranderen in hun eigen leven. Door nieuwe inzichten, ervaringen en praktische handvatten die in de gesprekken naar voren komen, leren zij zichzelf (en hun dierbaren) beter begrijpen. Tijdens het proces wordt hun zelfbeeld en de kijk op de wereld langzaam positiever. Het is normaal dat dit een proces van ups en downs is.

Klachtenregeling

Als u een klacht hebt over ons of over de behandeling, kunt u dat met ons bespreken. Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.
Voor Marjolein is dat de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, te bereiken via de website van Klachtenprotaal Zorg, of door hen een mail te sturen.
Voor Jan is dat de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie Erisietsmisgegaan kan aanschrijven.

Kinderen en jongeren (vanaf 12 jaar)

Als puber en als jongere kan je leven nogal stormachtig zijn: je moet erachter komen wie je bent, wat je wil, wie je vrienden zijn, hoe je in het leven wil staan. Je moet je losmaken van je ouders en steeds meer op eigen benen gaan staan. Ondertussen gaat school gewoon door en wordt er thuis, op je sportclub, je werk en door anderen van alles van je verwacht. Het is niet zo gek als dat niet altijd vlekkeloos verloopt.

Wanneer je je slecht voelt of tegen dingen aanloopt die je zelf niet opgelost krijgt, is het belangrijk te weten dat je hierin niet de enige bent! Het kan daarbij goed helpen om hierover met iemand te praten. Een psycholoog is een ‘neutraal’ persoon, die wat verder van je afstaat dan bijvoorbeeld vrienden, familie of je ouders. Hij of zij kan je helpen om de boel weer op een rijtje te zetten.

Bij de gesprekken tussen jou en de psycholoog is niemand anders aanwezig. Alleen bij het eerste en laatste gesprek nodigen wij meestal ook (een van je) ouders uit. Soms kunnen wij je ouders ook tips geven hoe ze met jou en jouw problemen om kunnen gaan. Wij hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Wat jij ons vertelt zullen we niet zomaar aan je ouders doorvertellen, behalve als blijkt dat jij zelf of anderen in gevaar zijn.

Als je tussen de twaalf en zestien jaar oud bent, moeten je ouders formeel toestemming geven voor gesprekken met ons. Als je zestien jaar of ouder bent, is er geen toestemming nodig, maar is het wel het fijnst als je ouder(s) achter de gesprekken staan die je met ons voert. Bespreek het dus met je ouder(s) als je overweegt om je aan te melden bij Maas Psychologen.

Tarieven

De gesprekken bij Maas Psychologen duren gemiddeld 45 minuten. De intakegesprekken duren 60 minuten. De kosten bedragen 123 euro per gesprek. Dit bedrag is gebaseerd op de nieuwe tarieven (2023) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en is vrijgesteld van BTW.

Voor relatiegesprekken kunt u behalve bij een van ons afzonderlijk ook bij ons beiden gezamenlijk terecht. Relatiegesprekken duren 60 minuten en bedragen 153 euro. Gezinsgesprekken duren 75-90 minuten. Afhankelijk van de duur van de gesprekken bedragen de kosten 175 (75 minuten) tot 200 euro (90 minuten) per gesprek.

Vergoedingen

U zult de consulten bij Maas Psychologen zelf moeten bekostigen.

In sommige situaties is het mogelijk om aan het einde van het traject (een deel van) de kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit kan alleen als u:

 • Klachten hebt die onder de verzekerde zorg vallen.
 • Meerderjarig bent
 • Een verwijzing basis-ggz hebt van uw huisarts
 • Gesprekken hebt gehad bij Marjolein Visser

Voor verzekerde zorg in de generalistische basis ggz gaat met ingang van januari 2022 een nieuw bekostigingssysteem van kracht, het zgn. Zorgprestatiemodel.
Dit brengt andere tarieven met zich mee, die afhankelijk zijn van de discipline van uw behandelaar, de duur van het consult en of het diagnostiek of behandeling betreft.
Het idee achter dit nieuwe model is meer transparantie en duidelijkere facturen. Waar voorheen de bekostiging was gekoppeld aan een langer lopend behandeltraject, is die nu een rechtstreekse weergave van de ‘prestaties’ die door de zorgverlener worden geleverd (zoals een intakegesprek of behandelconsult). Daarmee is de factuur een feitelijke weergave van de zorg die u hebt ontvangen. Doordat de prestaties niet meer gekoppeld zijn aan een langer lopend traject, is er ook veel sneller inzage in de kosten en kan er sneller worden gedeclareerd.

Voor de consulten bij Marjolein Visser (GZ-psycholoog) gelden de volgende, door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde, tarieven:

 • intake/diagnostiek 60 minuten: 163,37 euro
 • behandeling vanaf 45 minuten: 120,99 euro
 • behandeling vanaf 60 minuten (bijvoorbeeld bij EMDR): 143,71
Marjolein Visser werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. U krijgt maandelijks een factuur van uw afspraken, die u zelf ter declaratie kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Of uw zorgverzekeraar dit bedrag geheel of gedeeltelijk vergoedt, is afhankelijk van uw verzekeraar en de polis die u hebt afgesloten. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekeraar zodat u goed geïnformeerd bent en niet voor verrassingen komt te staan

Klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen zijn: relatieproblemen, rouwverwerking, burn-outklachten, aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen en enkelvoudige fobieën. U kunt voor deze klachten natuurlijk bij ons terecht maar de zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Alternatieve vergoedingen

Mocht uw behandeling bij Maas Psychologen niet wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering, kunt u nog kijken naar onderstaande staande alternatieven.

Vergoedingen als studiekosten

Wanneer u bij ons een specifiek (coachings)traject voor persoonlijke ontwikkeling volgt, is het soms mogelijk de kosten van een aaneenschakeling van gesprekken (een zgn. 'traject') in te dienen bij de belastingdienst als 'studiekosten'. Dit kan als er sprake is van een leertraject ter bevordering van uw kennis en vaardigheden, die u kunt inzetten in uw werk.
Kijk op de website van de Belastingdienst voor de laatste ontwikkelingen hierover.

Vergoeding van uw behandeling door uw werkgever

Het loont de moeite om uw werkgever te vragen uw behandelkosten (gedeeltelijk) te betalen. Als de gesprekken ertoe leiden dat u weer sneller aan het werk kunt en weerbaarder wordt, zijn zowel u als uw werkgever hierbij gebaat.

Vergoeding als bedrijfskosten

Als zelfstandig ondernemer kunt u de kosten van een aaneenschakeling van consulten (een traject) geheel indienen als bedrijfskosten. De behandeling heeft dan het karakter van een coachingstraject of 'leertraject' te zien. Hierdoor geeft u zichzelf een zakelijk voordeel. U werkt door de coaching aan u zelf, u verbetert uw eigen functioneren, waardoor uw eigen onderneming (of werkgever) hier ook baat bij heeft.
Als u dat wenst kan Jan van Wessel de psychologische behandeling/mental coaching factureren vanuit zijn nevenbedrijf Maas Coaching. Coachingstrajecten zijn in de regel aftrekbaar als bedrijfskosten voor werkgevers en zzp-ers.
De website van de Belastingdienst geeft hierover meer informatie.

Vergoeding vanuit een PGB

Soms is het de moeite waard om voor uw zoon of dochter (tot 18 jaar) een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te vragen bij gemeente in uw woonplaats. De gemeente bekijkt de situatie van uw kind en bepaald of u de gesprekken bij Maas Psychologen vergoed kan krijgen.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Contact en aanmelden

De gesprekken vinden plaats tussen 8.30 en 17.00 uur
in onze praktijkruimte bij:

Gezondheidscentrum Middelland
1e verdieping
1e Middellandstraat 105-C
3021 BD Rotterdam
Tel: 010 304 62 63

Het grote witte gebouw gelijk rechts van de Dirk van de Broek is het Gezondsheidcentrum Middelland is een verzamelgebouw met o.m. een huisartsen- en fysiotherapie-praktijk en een apotheek.

LET OP: de ingang bevindt zich aan de zijkant rechts van het pand. U kunt ook via de ingang van Apotheek Middelland het pand betreden. Maas Psychologen is gevestigd op de eerste verdieping van het pand (lift aanwezig).

Onze praktijk is prima bereikbaar met het openbaar vervoer (Tram 21 of 23, RET Bus 38)
Mocht u met de auto komen dan kunt u die het beste parkeren in de omliggende straten, zoals de Graaf Florisstraat of de 's-Gravendijkwal. Daar is vaak meer parkeerruimte.

Om uzelf of uw zoon/dochter aan te melden, of om een vraag te stellen, kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Vanzelfsprekend mag u ons ook bellen (tijdens kantooruren).

Mocht u een uitgesproken voorkeur hebben bij wie u in behandeling wilt, dan kunt u dat aangeven in uw bericht. Wij zullen laten weten of dat mogelijk is.

This field should be left blank